Ceník

Psychologické poradenství individuální

50 minut

1100 Kč

Psychologické poradenství ve více lidech/mediace

70 minut

1500 Kč

Kariérové poradenství individuální

3,5h testování, vyhodnocení, konzultace nad výsledky (20 minut), zpráva s výsledky

3700 Kč

IQ testování individuální

1,5-2h hodiny testování (IQ, struktura, paměť), vyhodnocení, konzultace výsledků (15 minut)

2500 Kč

Diagnostika nadání

Komplexní diagnostika nadaného člověka (děti, dospívající, dospělí). Obsahuje:

- rozhovor: 30 - 45 minut (ujasnění cíle testování, sběr anamnestických údajů - u dětí probíhá s rodičem bez přítomnosti dítěte)

- diagnostickou část:  2,5 - 3h (intelekt,  paměť, kreativita, osobnost); u dětí dle věku obvykle ve dvou blocích (1h osobnostní a zájmové charakteristiky, kreativita, 2h IQ struktura, paměť).

- vyhodnocení

- konzultaci nad výsledky (30 minut)

- zprávu do ruky.

4800 Kč

MBSR program na snižování stresu 1-na-1

Individuální standardizovaný program: 8 setkání v délce 60 minut, předkurzový rozhovor (30 minut), manuál účastníka MBSR, autorské meditační nahrávky, podpora během programu (email, telefon)

9500 Kč

Lektorská činnost

Cena na dotaz

Mindfulness programy skupinové

Cena na dotaz

V roce 2024 je možné čerpat na mé služby příspěvek ZPŠ až 4000 Kč/rok.

Konzultaci lze v případě potřeby klienta prodloužit. Cena je pak individuální.

STORNO objednání: Klient má možnost omluvit se 24h před objednaným termínem bezplatně. 
Při nedostavení se na konzultaci či pozdější omluvě klient uhradí 100% konzultace.