Ceník

Psychologické poradenství individuální

do 60 minut (standardní délka 50-65 minut)

1000 Kč

Psychologické poradenství ve více lidech/mediace

60 minut (standardní délka 60-75 minut)

1200 Kč

Kariérové poradenství individuální

3,5h testování, vyhodnocení, konzultace nad výsledky (20-30 minut), zpráva s výsledky

3600 Kč

IQ testování individuální

2 hodiny testování - IQ, struktura, paměť, vyhodnocení, konzultace nad výsledky (20 minut)

2400 Kč

Diagnostika nadání

Komplexní diagnostika nadaného člověka (děti, dospívající, dospělí). Obsahuje:

- rozhovor: 30 - 45 minut (ujasnění cíle testování, sběr anamnestických údajů - u dětí probíhá s rodičem bez přítomnosti dítěte)

- diagnostickou část:  2,5 - 3h (intelekt,  paměť, kreativita, osobnost); u dětí dle věku obvykle ve dvou blocích (1h osobnostní a zájmové charakteristiky, kreativita, 2h IQ struktura, paměť).

- vyhodnocení

- konzultaci nad výsledky (30 minut)

- zprávu do ruky.

4500 Kč

MBSR program na snižování stresu 1-na-1

Individuální standardizovaný program: 8 setkání v délce 60 minut, předkurzový rozhovor (30 minut), manuál účastníka MBSR, autorské meditační nahrávky, podpora během programu (email, telefon)

8500 Kč

Lektorská činnost

Cena na dotaz

Mindfulness programy skupinové

Cena na dotaz

V roce 2023 je možné čerpat na mé služby příspěvek ZPŠ až 2000 Kč/rok.

STORNO objednání: Klient má možnost omluvit se 24h před objednaným termínem bezplatně. 
Při nedostavení se na konzultaci či pozdější omluvě klient uhradí 100% konzultace.