Psychologické poradenství

Kdy využít psychologické poradenství?

Kdykoliv, pokud pociťuji nejistotu či problém, které mi znepříjemňují život.
Potřebuji se svěřit, hledat "cestu ven" s někým nezainteresovaným.
Potřebuji odbornou radu.

PROBLÉMY se nejčastěji vyskytují v oblasti:

Osobní: vyrovnávání se s obtížnou životní situací, nadměrná nervozita, emocionální výkyvy, otázky osobního růstu, pohlavní identity, problémy v sexuální oblasti atd.

Vztahové: vztahy s rodinou, partnery, kolegy, spolužáky, kamarády

Školní: školní neúspěchy, plánování času na domácí přípravu a studium, jak se učit

Výchovné: přístup k dítěti, zvládání emocí, "zlobivé" dítě atd.