O mindfulness...

Co je mindfulness?

Mindfulness je být tady a teď s tím, co se opravdu děje. Uvnitř i vně nás...

Mindfulness je "vědět, co prožíváme a zažíváme, když to prožíváme a zažíváme".
(Guy Armstrong)

Mindfulness je specifické zaměřování pozornosti; děje se úmyslně, v přítomném okamžiku a ne-hodnotícím způsobem. (Jon Kabat-Zinn)

MINDFULNESS (česky všímavost) je vcelku široký pojem - můžeme ho vnímat jako způsob života či "pouhý" soubor technik, které pomáhají zvládat stres se všemi jeho součástmi: pocity v těle, silnými emoce a překotným myšlením. 

Ať tak nebo tak, jedná se o silný nástroj, prostřednictvím kterého může prakticky kdokoli pozitivně ovlivnit své psychické a fyzické zdraví,  i celkovou kvalitu života. Ne nadarmo vzniklo v r. 1979 jako program, pomáhající lidem zvládat chronickou bolest. Od té doby urazilo dlouhou cestu, ale jeho podstata a přínosy zůstávají. Mindfulness pomáhá lidem žít v přítomnosti, namísto zaobírání se tím, co bylo, či neustálým plánováním či strachováním se, co bude. Vypínat tak AUTOPILOTA (naše impulzivní a navyklé vzorce chování a uvažování) a užívat si to, co máme, když to máme.

Cílená cvičení pomáhají lidem rozpoznávat, co se reálně děje uvnitř nás, tj. uvědomovat si svoje pocity, myšlenky a potřeby, ale i vně nás. Oddělovat tyto dva světy a vnímat je jako zdroj informací, dle kterých se můžu jak budu v té které situaci jednat, vědomě.  

Emoce a myšlenky jsou totiž pouhé děje, které přicházejí a odcházejí, nejsou ani realita, ani něco, co MUSÍME následovat. Vždy máme svobodu volby. Umění toto vnímat a užívat v praktickém životě pak přináší větší klid a spokojenost, osobní i vztahovou. 

Podstatou MINDFULNESS je tedy návrat k sobě, vnímání sebe sama takových, jací jsme, a soucitu a laskavosti se sebou i druhými. To dělá MINDFULNESS silným nástrojem pro zvládání těžkostí dnešní doby i osobních krizí a bolesti, které, ať chceme nebo ne, přirozeně patří do života každého z nás. 

Mindfulness v hlavě

Přínosy mindfulness

Klinických studií o vlivu mindfulness na mozek a psychiku stále přibývá. Pojďme se podívat pouze na základní, mnohokrát ověřené výsledky.

Zobrazení mozku magnetickou rezonancí prokázalo po osmitýdenním programu pro snižování stresu MBSR zvýšení hustoty šedé kůry mozkové v oblasti prefrontálního kortexu (Hölzel, 2011), který je centrem exekutivních funkcí mozku. Podílí se na:

 • PLÁNOVÁNÍ,
 • KOGNITIVNÍCH PROCESECH (PAMĚŤ, POZORNOST, MYŠLENÍ),
 • ROZHODOVÁNÍ,
 • MOTIVACI,
 • REGULACI EMOCÍ ČI CHOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI.

Základní mindfulness techniky aktivují dle studií (např. Hölzel  a kol., 2007)  tyto části mozku, a podporují tak lepší soustředění i regulaci emocí ve vztahu k tomu, co se děje tady a teď. Mindfulness nám tedy dává možnost aktivovat tuto část mozku a být si vědomi toho, co se opravdu děje; následně se rozhodovat, jak chceme svůj život žít.

Mindfulness je být tady a teď s tím, co se opravdu děje.  Uvnitř i vně nás...

S čím mindfulness pomáhá,
pro koho je vhodné?

Mindfulness je vhodné zhruba od 3 let věku a může z něj profitovat v podstatě kdokoli - dospělý i dítě, zdravý i nemocný; výjimku tvoří lidé s akutním, závažným fyzickým i psychickým onemocněním - více info o kontraindikaci v ÚVODNÍ INFO K MBSR

Obecně pomáhá žít plnější a spokojenější život "s kartami, které nám byly rozdány". Podíváme-li se na výzkumy vlivu programu MBSR, pak klinicky ověřený pozitivní vliv byl prokázán například při:

 • Stresových poruchách,
 • Poruchách nálad
 • Depresích a úzkostech
 • Poruchách spánku
 • Poruchách soustředění
 • Regulaci emocí a rozvoji empatie
 • Posílení imunitního systému.