MINDFULNESS aneb  Co,  k čemu a pro koho je

Mindfulness je být tady a teď s tím, co se opravdu děje. Uvnitř i vně nás...

MINDFULNESS (česky všímavost) můžeme vnímat různě: jako způsob života či prostý soubor technik, které pomáhají zvládat stres se všemi jeho součástmi: intenzivními pocity v těle, silnými emocemi a zacykleným myšlením. 

Jedná se o silný nástroj, který využívá velmi jednoduchý princip ZAMĚŘOVÁNÍ POZORNOSTI. Cílená cvičení pomáhají lidem rozpoznávat, co se OPRAVDU děje uvnitř, tj. uvědomovat si svoje pocity, myšlenky a potřeby, ale i vně nás, tj. co se tam stalo či udělali druzí, bez automatických interpretací a reakcí. 

Všeho si můžeme všímat, ale nemusíme se tím nechat pohltit. Můžeme se ZASTAVIT, NADECHNOUT A ROZHODNOUT, CO chceme UDĚLAT. Toto přináší větší klid a spokojenost, osobní i vztahovou, a to zpětně pozitivně působí na naše tělo i ZDRAVÍ celkově.

Díky mindfulness může prakticky kdokoli pozitivně ovlivnit své psychické a fyzické zdraví, i celkovou kvalitu života.

K ČEMU je mindfulness

Klinických studií o vlivu mindfulness na mozek a psychiku stále přibývá (aktuálně přes 1100 dle americké výzkumné organizace AMRA).

Obecně...

Zobrazení mozku magnetickou rezonancí prokázalo po osmitýdenním programu pro snižování stresu MBSR zvýšení hustoty šedé kůry mozkové v oblasti prefrontálního kortexu (Hölzel, 2011), který je centrem exekutivních funkcí mozku. Podílí se na:

 • PLÁNOVÁNÍ,
 • KOGNITIVNÍCH PROCESECH (PAMĚŤ, POZORNOST, MYŠLENÍ),
 • ROZHODOVÁNÍ,
 • MOTIVACI,
 • REGULACI EMOCÍ ČI CHOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI.

Základní mindfulness techniky (meditace kotvení) aktivují dle studií (např. Hölzel  a kol., 2007)  tyto části mozku, a podporují tak lepší soustředění i regulaci emocí ve vztahu k tomu, co se děje tady a teď. Mindfulness nám tedy dává možnost aktivovat tuto část mozku a být si vědomi toho, co se opravdu děje; následně se rozhodovat, jak chceme svůj život žít.

Konkrétně...

Mindfulness pomáhá žít plnější a spokojenější život "s kartami, které nám byly rozdány". Podíváme-li se na výzkumy vlivu programu MBSR, pak klinicky ověřený pozitivní vliv byl prokázán například při:

 • Stresových poruchách
 • Poruchách nálad
 • Depresích a úzkostech
 • Poruchách spánku
 • Poruchách soustředění
 • Regulaci emocí a rozvoji empatie
 • Posílení imunitního systému

Tyto změny prospívají lidem bez psychických obtíží, ale i lidem, kteří jsou na cestě za lepším duševním zdravím a spolupracují s psychiatrem. 

Pro KOHO je mindfulness

Mindfulness je vhodné zhruba od 3 let věku a může z něj profitovat v podstatě KAŽDÝ - dospělý i dítě, zdravý i nemocný. Jeho širokou využitelnost a prospěšnost navíc podporuje TSA přístup, který využívám. Tento přístup počítá s tím, že každý z nás v životě prošel nějakým těžkým obdobím, ze kterého si může nést vnitřní psychické zranění. Používané metody a vedení mindfulness tomuto faktu uzpůsobuji, a dělám ho tak, jako účinný nástroj zvládání stresu i sebe, dostupnější a bezpečnější pro většinu lidí.

Kontraindikace...

Základní mindfulness techniky může využívat opravdu kdokoli. Nicméně do MBSR osmitýdenního programu by se neměli hlásit lidé, kteří se potýkají s některým z následujících problémů:

 • Akutní probíhající psychické onemocnění (především deprese, panická porucha) – lidé, kteří jsou ovšem stabilní a/či užívají psychofarmaka z mindfulness naopak často profitují
 • Psychózy
 • Aktuální nebo nedávná závislost na alkoholu a jiných návykových látkách
 • Sebevražedné a silné sebepoškozující sklony
 • Posttraumatická stresová porucha
 • Probíhající vážné onemocnění či velmi náročná životní situace – mindfulness je o změně životního stylu, kromě toho, že "dává", také "vyžaduje"; proto pokud procházíte velmi těžkým životním obdobím (smrt blízkého, rozvod, rakovina apod.), počkejte, s laskavostí k sobě, s nácvikem mindfulness do doby, až odezní akutní fáze; nicméně pokud člověk kurzem prošel v minulosti, je naopak velmi nápomocné využívat mindfulness techniky pro zvládání velkých návalů emocí a myšlenek

Máte-li pochybnosti o vhodnosti MBSR programu pro Vás, neváhejte mě kontaktovat.