Úrovně mindfulness kurzů

ÚPLNÍ ZAČÁTEČNÍCI

ÚPLNÍ ZAČÁTEČNÍCI jsou lidé, kteří nemají žádnou zkušenost s MINDFULNESS, prostě se přijdou "podívat". Chtějí vyzkoušet, zda by pro ně mindfulness bylo cestou a bylo jim k užitku. Kurzy pro tuto skupinu obsahují kratší praktická cvičení i obecnou informaci, co mindfulness je.

POKROČILÍ ZAČÁTEČNÍCI

POKROČILÍ ZAČÁTEČNÍCI jsou lidé, kteří již MINDFULNESS v nějaké formě vyzkoušeli, bylo jim "osvětleno", co mindfulness je, a už vědí, co s nimi dělá. Nyní si na něj přicházejí znovu “posvítit". Kurzy pro tuto skupinu jsou vedeny již více prakticky, obsahují obvykle půl na půl samotné cvičení a další aktivity, prostor pro sdílení a teorii. 

SRDCAŘI (absolventi) 

SRDCAŘI jsou lidé, kteří mindfulness otevřeli "své srdce" a absolvovali Osmitýdenní program pro snižování stresu MBSR. Mají hlubší zkušenost s cvičeními i sami se sebou. Kurzy obsahují delší či pokročilejší praktická cvičení a další aktivity či teorii, které staví na zkušenostech z MBSR programu. Jsou při nich posilovány základní principy mindfulness.

...VŠICHNI JSME ZAČÁTEČNÍCI

Jedním ze základních principů MINDFULNESS je MYSL ZAČÁTEČNÍKA neboli ZVÍDAVOST: zkoušíme se na každou situaci i člověka dívat jako na něco NOVÉHO; to pomáhá odstraňovat nereálná či negativní očekávání, které nám často komplikují život a zastírají, co se OPRAVDU TEĎ A TADY DĚJE, uvnitř i vně nás.:)

V tomto kontextu jsme tedy VŠICHNI ZAČÁTEČNÍCI, nicméně "praxe dělá mistry".:) S praxí poznáváme lépe mindfulness i sebe, a to činí pokročilejší kurzy bezpečné a užitečné pro jejich frekventanty.

Přijměte tedy tento koncept nikoli jako hodnocení  "kdo je lepší",  ale jako orientaci v náplni a záměrech kurzů, abyste z nich vytěžili co nejvíce...<3