Nadání

SPECIFIKA NADÁNÍ
A MIMOŘÁDNÉHO NADÁNÍ

Nadání je dar i VÝZVA. Proto nabízím:

Diagnostiku a poradenství v otázkách adekvátního přístupu k nadanému (škola/rodič).

Pomoc rodičům nadaného dítěte při výchově

Podporu i poradenství v oblasti zvládání sebe sama - vysoká citlivost, pocit "jsem jiný/á", extrémní motivace, neustálá tendence myslet atd. - u dětí i dospělých.

Dlouhodobě spolupracuji s Mensa děti ČR (garance a vedení kroužků KND Mensa, testování na školách spolupracujících s Mensou, publikace článku v Mensa časopisu 03/21). I jinde se snažím šířit osvětu a informace o práci s nadanými a jejich specifiky (např. časopis Školní psycholog - str. 43-48)

Od září vedu již čtvrtým rokem Klub nadaných dětí Mensa ZVĚDÁLEK (2.-5. třída). Nově podporuji také mladší Zvědálky:): Klub nadaných dětí Mensa ZVĚDÁLEK 5 - 7 let.

KND ZVĚDÁLEK (2.-5. třída): 1-2 MÍSTA VOLNÁ na II. pololetí!!!

V lednu po domluvě možnost ZDARMA VYZKOUŠET! KONTATUJTE MĚ!