Nadání


SPECIFIKA NADÁNÍ A MIMOŘÁDNÉHO NADÁNÍ

Diagnostika a adekvátní přístup k nadání (škola/rodič)

Pomoc rodičům nadaného dítěte (výchova a přístup)

Zvládání sebe sama - vysoká citlivost, pocit "jsem jiný/á",
extrémní motivace, neustálá tendence myslet atd. - u dětí i dospělých

Dlouhodobě spolupracuji s Mensa děti ČR (garance a vedení kroužků KND Mensa, testování na školách spolupracujících s Mensou, publikace článku v Mensa časopisu 03/21). I jinde se snažím šířit osvětu a informace o práci s nadanými a jejich specifiky (např. časopis Školní psycholog - str. 43-48)

Aktuálně vedu Klub nadaných dětí Mensa ZVĚDÁLEK.