O mně...

Jsem absolventka jednooborové psychologie na FF UP v Olomouci. Psychologickému poradenství se věnuji od r. 2007. Od tohoto roku se také pohybuji v prostředí školy. Do roku 2023 jsem jako školní psycholožka poskytovala své poradenské služby dětem, dospívajícím, rodičům, pedagogům a dalším zaměstnancům škol (SŠ i ZŠ), a to jak v tématech spjatých se školou a osobním rozvojem (kariérové poradenství žáků ZŠ i SŠ), tak v problematice osobní, vztahové a rodinné. V současné době působím  na školách a ve vzdělávacích institucích  jako lektorka a metodická podpora externě, kariérové poradenství nabízím klientům převážně individuálně.

Vedle individuální praxe mám zkušenosti se skupinami dětí i dospívajících - děti z pěstounských rodin, adolescentní skupiny osobního růstu, preventivní programy, intervence, lektorská činnost, vedení Klubů pro nadané děti Mensa. Vedu semináře a workshopy pro dospělé.

Od r. 2019 mám soukromou poradenskou praxi pro dospělé, děti i dospívající a věnuji se MINDFULNESS.

Ve své práci kladu důraz na lidskou individualitu a schopnost každého najít si "svou cestu". To vše s respektem k jedinečnosti každého klienta i jeho problému. Mou snahou je vybavit klienta "potřebnými nástroji" ke zvládání svých problémů, dát mu čas a prostor bezpečně zpracovat, co ho trápí, podpořit jej, a "vypustit" zpátky do života.:) Věřím v hluboce zakořeněnou schopnost každého z nás ZVLÁDAT A UŽÍVAT SI TO, CO MÁME. 

Při práci i v životě využívám MINDFULNESS, a to mindfulness citlivé k potenciálnímu vnitřnímu zranění  (trauma-sensitive approach - TSA). Tento přístup počítá s tím, že každý z nás v životě prošel nějakým těžkým obdobím, ze kterého si může nést určité "vnitřní" psychické zranění. Uzpůsobuji tedy metody a vedení mindfulness tomuto faktu, a dělám ho tak, jako účinný nástroj zvládání stresu i sebe, dostupnější a bezpečný pro většinu lidí.

Svoji mindfulness MBSR & MBA (Level 1 i 2) kvalifikaci jsem získala u Mindful Academy International, kde jsem absolvovala přes 180 výcvikových hodin. S propagátorkou TSA a zakladatelkou Mindful Academy International Kathy Ward jsem stále v kontaktu, průběžně využívám její supervize i dalších rozvojových a vzdělávacích akcí (meditační ústraní, workshopy).

Jsem vdaná, máma dvou dětí, člověk milující hudbu, pohyb - v tělocvičně, tanečním sále, přírodě, ale také v práci. I proto se průběžně dále vzdělávám v oblasti psychologie i mindfulness. Spolupracuji se supervizory i supervizními skupinami.

Zájemcům o spolupráci poskytnu podrobnější profesní životopis (vzdělání, vzdělávání, praxe).


Etika a ochrana informací

Ve vztahu ke klientovi dodržuji veškeré platné legislativní principy ochrany informací a dále etické principy práce psychologa - veškeré informace jsou důvěrné a nejsou bez souhlasu klienta poskytovány žádné jiné osobě ani instituci.