Kariérové poradenství

!!! LETNÍ NABÍDKA !!!

Poradenství v oblasti výběru povolání pro dospívající i dospělé zahrnuje:

  • Celodopolední komplexní testování (cca 3,5h), které mapuje oblasti: struktura inteligence, IQ, paměťové schopnosti; osobnostní charakteristiky a předpoklady, zájmy

  • Vyhodnocení testů
  • Zprávu s výsledky
  • Konzultaci výsledků s psycholožkou (20-30 minut)

Na platbu kariérového poradenství lze čerpat příspěvek ZPŠ.