Kariérové poradenství

Poradenství v oblasti výběru povolání pro dospívající i dospělé zahrnuje:
  • Celodopolední komplexní testování (cca 3,5h)
    (struktura inteligence, IQ, paměťové schopnosti; osobnostní charakteristiky a předpoklady, zájmy)
  • Vyhodnocení testů
  • Zpráva s výsledky
  • Konzultace výsledků s psycholožkou (20-30 minut)