MBSR

Osmitýdenní program pro snižování stresu

MBSR je standardizovaný komplexní osmitýdenní program pro snižování stresu, který pomáhá lidem po celém světě zvládat stres, vlastní myšlenky a emoce, být sám sebou, a žít tak spokojenější život teď a tady, ať se děje cokoli... Přínosy MBSR → 

MBSR lze absolvovat skupinově i individuálně:

SKUPINOVÉ kurzy v malé skupině (max. 11 lidí) dávají prostor inspirovat a podporovat se vzájemně s ostatními účastníky, nabízí atmosféru bezpečí a náležitosti ke komunitě podobně založených lidí. Setkávání je dvouhodinové (resp. 2h15minut) po dobu 8 týdnů. Aktuální nabídka MBSR skupina →

INDIVIDUÁLNÍ kurz dává možnost absolvovat MBSR těm, kteří potřebují INDIVIDUÁLNÍ přístup (časově, zdravotně, osobnostně). Setkání je vždy v délce 60 nebo 75 minut po dobu 8 týdnů. Individuální MBSR je nabízeno KDYKOLI, dle mých aktuálních časových možností. Pro termín mě kontaktujte.

MBSR INDIVIDUÁLNÍ PRO DVA dává možnost absolvovat program pro dva účastníky. Kombinuje INDIVIDUÁLNÍ přístup (především časově) a SKUPINOVOU možnost sdílení (ač omezenou vzhledem k počtu lidí i faktu, že se účastníci znají). Setkání je vždy v délce 90 minut po dobu 8 týdnů. Individuální MBSR pro dva je nabízeno KDYKOLI, dle mých aktuálních časových možností. Pro termín mě kontaktujte.

Ať už vyberete jakoukoli formu programu, můžete si být jisti, že jej vedu citlivě k vnitřnímu zranění - TSA přístup, ve kterém jsem byla vyškolena u Mindful Academy International. Tento přístup respektuje fakt, že každý z nás v životě prošel nějakým těžkým obdobím, ze kterého si může nést určité "vnitřní" psychické zranění. Uzpůsobuji tedy metody a vedení mindfulness tomuto faktu, a dělám ho tak, jako účinný nástroj zvládání stresu i sebe, dostupnější a bezpečný pro většinu lidí (o kontraindikaci čtěte níže)

Součástí programu je i příručka účastníka ve formátu PDF, autorské nahrávky meditačních cvičení, předkurzové setkání (30 minut) a podpora během celého programu (email, telefon). Po absolvování programu získá účastník MBSR certifikát, který mu dává možnost účastnit se nadstavbových mindfulness programů u mě i u ostatních kvalifikovaných mindfulness lektorů MBSR po celém světě. 

Více informací o programu v PDF ke stažení.

Kontraindikace MBSR

Základní mindfulness techniky může využívat opravdu kdokoli. Nicméně do MBSR osmitýdenního programu by se neměli hlásit lidé, kteří se potýkají s některým z následujících problémů:

  • Akutní probíhající psychické onemocnění (především deprese, panická porucha) – lidé, kteří jsou ovšem stabilní a/či užívají psychofarmaka z mindfulness naopak často profitují
  • Psychózy
  • Aktuální nebo nedávná závislost na alkoholu a jiných návykových látkách
  • Sebevražedné a silné sebepoškozující sklony
  • Posttraumatická stresová porucha
  • Probíhající vážné onemocnění či velmi náročná životní situace – mindfulness je o změně životního stylu, kromě toho, že "dává", také "vyžaduje"; proto pokud procházíte velmi těžkým životním obdobím (smrt blízkého, rozvod, rakovina apod.), počkejte, s laskavostí k sobě, s nácvikem mindfulness do doby, až odezní akutní fáze; nicméně pokud člověk kurzem prošel v minulosti, je naopak velmi nápomocné využívat mindfulness techniky pro zvládání velkých návalů emocí a myšlenek

Máte-li pochybnosti o vhodnosti MBSR programu pro Vás, neváhejte mě kontaktovat.